วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558


ฟังคำบรรยายจากวิทยากร


นักเรียนสนใจในสื่อการเรียนรู้


เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์

กระบือเผือกอยากเล่นด้วยนะ

คณะครูและนักเรียนร่วมชมการแสดงของกระบือ
รวมรูปเป็นที่ระลึก

ผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียน ไม่ยอมกันเลย
คณะครูและนักเรียนถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์